Unit Testing là gì? nó quan trong như thế nào trong kiểm thử phần mềm?

Tester không phải là hoạt động riêng lẻ hay dễ thực hiện mà nó yêu cầu sự phối hợp ăn ý của 1 đội ngũ kiểm thử phần mềm và bao gồm nhiều bước, nhiều cấp độ khác nhau. Unit Testing là cấp độ đầu tiên trong tester.

  • Unit Testing là gì?

Unit Testing là cấp độ 1 tester được thực hiện trong quá trình phát triển (mã hóa) của một ứng dụng.

Mục tiêu của Unit Testing là cô lập 1 phần mã và xác minh tính chính xác của nó. Trong lập trình thủ tục, 1 đơn vị có thể là một hàm hoặc thủ tục riêng lẻ

Unit Testing là mức kiểm thử phần mềm, nơi các đơn vị, thành phần riêng lẻ của một phần mềm được kiểm tra. Mục đích là để xác nhận rằng mỗi đơn vị phần mềm thực hiện như được thiết kế. 1 đơn vị là phần nhỏ nhất có thể kiểm thử của bất kỳ phần mềm nào. Nó thường có một hoặc một mấy đầu vào và thường là một đầu ra duy nhất. Trong lập trình thủ tục, 1 đơn vị có thể là một chương trình, chức năng, thủ tục.Trong lập trình hướng đối tượng, đơn vị nhỏ nhất là 1 phương thức, có thể thuộc về 1 lớp cơ sở, lớp trừu tượng hoặc lớp dẫn xuất. Đơn vị kiểm tra khuôn khổ, trình điều khiển, sơ khai và các đối tượng giả được áp dụng để hỗ trợ trong thử nghiệm đơn vị .

– Kiểm tra đơn vị giúp các nhà phát triển tối ưu hóa được thời gian để tạo ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh.

– Giảm thiểu kinh phí tối đa do đã được kiểm tra kĩ lưỡng trong từng đơn vị của sản phẩm.

– Kiểm tra đơn vị thích hợp được thực hiện trong thời kỳ phát triển tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc cuối cùng.

  • Công cụ Unit Testing

Có một số công cụ tự động có sẵn để hỗ trợ kiểm tra đơn vị. Devpro Việt Nam cung cấp 1 số ví dụ dưới đây:

– Junit : Junit là công cụ thử nghiệm miễn phí được sử dụng cho ngôn ngữ lập trình Java. Nó cung cấp các xác nhận để xác định giải pháp thử nghiệm. Công cụ này kiểm tra dữ liệu Thứ nhất và sau đó chèn vào đoạn mã.

– NUnit : NUnit được sử dụng rộng rãi trong việc sử dụng khung kiểm thử đơn vị cho tất cả các ngôn ngữ .net. Nó là công cụ mã nguồn mở cho phép viết kịch bản thủ công. Nó hỗ trợ những thử nghiệm dựa trên dữ liệu có thể chạy song song.

– JMockit : JMockit là công cụ kiểm tra đơn vị nguồn mở. Nó là công cụ bảo hiểm mã với các chỉ số đường và đường dẫn. Nó cho phép mocking API đối với cú pháp ghi âm và xác minh. Công cụ này cung cấp Phạm vi phủ sóng, Bảo hiểm đường dẫn và Bảo hiểm dữ liệu.

– EMMA : EMMA là một bộ công cụ mã nguồn mở để phân tích và báo cáo mã được viết bằng ngôn ngữ Java. Emma hỗ trợ Các loại bảo hiểm như giải pháp, dòng, khối cơ bản. Nó dựa trên Java nên không có phụ thuộc thư viện bên ngoài và có thể truy cập vào mã nguồn.

– PHPUnit : PHPUnit là 1 công cụ kiểm thử đơn vị cho lập trình viên PHP. Phải mất một phần nhỏ mã được gọi là đơn vị và kiểm tra từng phần riêng biệt. Công cụ này cũng cho phép các nhà phát triển áp dụng những phương pháp xác định trước xác định để khẳng định rằng hệ thống hoạt động theo 1 cách nhất định.

Đó chỉ là một vài trong số những công cụ kiểm thử đơn vị có sẵn. Còn rất nhiều những công cụ hữu ích khác nổi bất là cho những ngôn ngữ C và Java, bạn sẽ tìm thấy một công cụ kiểm tra đơn vị cho nhu cầu lập trình của bạn bất kể bạn đang sử dụng ngôn ngữ nào.

⇒ Tham khảo thêm về: https://golathanh.vn/

  • Lợi ích Unit Testing

– Unit Testing làm tăng sự thích ứng trong việc thay đổi, duy trì mã. Nếu các bài kiểm tra đơn vị tốt và nếu chúng được chạy mỗi khi bất kỳ mã nào được thay đổi, chúng ta sẽ có thể bắt kịp kịp thời mọi lỗi do đổi sang.

– các mã có thể tái sử dụng được nhiều hơn. Để có thể kiểm tra đơn vị, các mã cần phải được kết nối thành các mô-đun và mã sẽ dễ áp dụng hơn.

– Phát triển nhanh trong 1 khoảng thời gian dài. Nếu bạn thử nghiệm đơn vị, bạn không cần phải khởi động GUI và cung cấp tất cả các đầu vào đó.

– kinh phí sửa chữa lỗi phát hiện Trong lúc kiểm tra đơn vị nhỏ hơn so với lỗi phát hiện ở mức cao hơn.

– Gỡ lỗi dễ dàng, khi kiểm tra không thành công, chỉ các đổi sang mới nhất cần được sửa lỗi. đối với thử nghiệm ở những cấp cao hơn, những chuyển được thực hiện trong khoảng thời gian mấy ngày/tuần/tháng cần phải được quét.

Nguồn: https://golathanh.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.